Inštalácia decoPlannera

Ak ešte nemám stiahnutý inštalačný súbor decoPlannera, môžem to urobiť na tomto mieste
Po jednoduchej inštalácii programu, kliknem na súbor decoPlanner.exe a môžem program začať používať.

1 - Výber typu nábytku

Po kliknutí na nový dokument sa mi otvorí okno (pokiaľ mám v Rozšírených nastaveniach povolené jeho zobrazovanie), kde si môžem vybrať typ nábytku podľa vlastného uváženia a vkusu. V tom istom okne si potom vyberiem farebné prevedenie predných plôch, korpusu a tiež pracovnej dosky. (Video ukážka)

2 - Zadefinovanie stien, okien, dverí

V sekcii Editor stien (pokiaľ mám v Rozšírených nastaveniach povolené jej zobrazovanie) si určím základné rozmery miestnosti a buď si vyberiem z predvolených tvarov miestností, alebo si sám nakreslím podľa skutočných rozmerov obvodové a priečkové steny. Vo vlastnostiach steny môžem nastaviť jej presnú šírku, dĺžku, výšku a tiež aj uhol. Keď mám steny hotové vyberiem si z pripravenej ponuky dverí a prenesiem ich myšou na stenu. Vo vlastnostiach im nastavím rozmery, ich presné umiestnenie na stene a tiež orientáciu otvárania. Podobne postupujem aj pri osadení okien. Ak som už dosiahol presnú podobu a tvar pôdorysu, môžem ho uzamknúť a program ma automaticky presúva do ďalšej sekcie - ukladania nábytku.

3 - Vkladanie objektov do priestoru

V tomto kroku v sekcii Rozvrhnutie objektov pristupujem k samotnému vkladaniu jednotlivých vybraných kusov nábytku, doplnkov, inštalácií a k ich rozloženiu do priestoru. Môžem si vybrať zo širokej ponuky sortimentu a jednoduchým pretiahnutím myšou ich vložiť do pripraveného pôdorysu. Tým, že prejdem s objektom ponad pôdorys steny, program mi ho automaticky pritiahne k stene a umiestni do predvolenej výšky. Samozrejme túto výšku si môžem kedykoľvek vo vlastnostiach objektu upraviť podľa potreby. Tiež si vo vlastnostiach môžem nastaviť umiestnenie a otočenie úchytky na jednotlivých dvierkach. (Zmenu typu úchytky - tvaru môžem vykonať len v sekcii 3D pohľad). Po označení niektorej zo stien, sa môžem prepnúť na narysný pohľad tejto steny a skontrolovať rozmiestnenie nábytku. Tiež mám možnosť v pôdorysnom pohľade umiestniť a natočiť kameru, čo sa prejaví po prepnutí do 3D pohľadu.

4 - Prezeranie v 3D pohľade

V ktoromkoľvek štádiu tvorby objednávky sa môžem prepnúť do sekcie Prezeranie v 3D, kde si môžem skontrolovať, ako to celé bude vyzerať v priestore. K tomu slúži kamera, pomocou ktorej si môžem priblížiť, otáčať a nakláňať obraz podľa potreby. Celá táto činnosť sa vykonáva myšou. V tejto sekcii mám tiež možnosť označiť si objekt a zmeniť mu prednú plochu, korpus, pracovnú dosku, podnož, alebo typ úchytky.

5 - Kompletizácia a odoslanie objednávky predajcovi

Po ukončení návrhu, mi už zostáva posledný krok, ktorým je Kompletizácia objednávky. Tá v sebe zahŕňa vyplnenie osobných údajov vo formulári, skontrolovanie výpisu použitých prevedení elementov a následné odoslanie objednávky predajcovi. Ten skontroluje môj vlastný návrh a e-mailom mi oznámi presnú sumu, prípadne termín vyrobenia a dodania mojej kuchyne v prípade záväzného objednania.